Paseniño, paseniño

Paseniño, paseniño,
vou pol-a tarde calada,
de Bastabales camiño.
Camiño d’o meu contento;
y en tanto o sol non se esconde,
n-unha pedriña me sento.

E sentada estou mirando
cómo’a lua vai saindo,
cómo o sol se vai deitando.

Cál se deita, cál se esconde,
mentras tanto corre a lua
sin saberse para donde.

Para donde vai tan soya,
sin qu’ôs tristes qu’a miramos
nin nos fale, nin nos oya.

Que si oíra e nos falara,
moitas cousas lle dixera,
moitas cousas lle contara.

(Rosalía de Castro, Campanas de Bastabales, III. Se puede leer la traducción al español aquí)

Comentarios (Facebook):

AVISO: o incumprimento das Normas de Participación poderá dar lugar ó bloqueo do infractor, de tal forma que os seus comentarios quedarán ocultos para os demáis lectores.

NOTA: Debido ó cambio de URL de http a https, algúns comentarios publicados antes do 9.2.2020 no blog poden terse perdido. Lamento as molestias.

Ligazóns dende blogs, webs e agregadores:

Comentarios (Blog):

 1. Aquí una traducción aproximada al español:

  Despacito, despacito,
  voy por la tarde callada,
  de Bastabales camino.
  Camino de mi contento;
  y en tanto el sol no se esconde,
  en una piedrita me siento.

  Y sentada estoy mirando
  como la luna va saliendo,
  como el sol se va acostando.

  Cuál se acuesta, cuál se esconde,
  mientras tanto corre la luna
  sin saberse para dónde.

  Para dónde va tan sola,
  sin que a los tristes que la miramos
  ni nos hable, ni nos oiga.

  Que si oyera y nos hablara,
  muchas cosas le diría,
  muchas cosas le contaría.

Opina sobre esta entrada:

Debes iniciar sesión para comentar. Pulsa aquí para iniciar sesión. Se ainda non te rexistraches, pulsa aquí para rexistrarte.