Alfonso Rueda referiuse a Galicia como «país» ata en cinco ocasións

O sucesor de Feijóo e as letras galegas: cita a lusofonía pero omite toda mención ó español

Hoxe en Galicia celébrase o Día das Letras Galegas, unha xornada na que hai o costume de ignorar, por sistema, a lingua materna da metade dos galegos.

Feijóo celebra as Letras Galegas sen citar o idioma español que usa o 68% dos galegos
Unhas palabras do autor do Himno de Galicia que provocarán un desgusto ós separatistas

O Premio Nacional das Letras Españolas si inclúe ás linguas rexionais

En España dase unha paradoxa: mentres en Galicia festéxase este día e se exclúe del ó español, que é a lingua común de toda España e a que falamos a diario a metad dos galegos, o Premio Nacional das Letras Españolas recoñece obras "en calquera das lenguas españolas oficiais", é dicir, o español, que é oficial en toda España, e as linguas rexionais.

Os escritores galegos en español son relegados nesta xornada

Galicia é o berce de grandes escritores en lingua española, como Camilo José Cela, Wenceslao Fernández Flórez, Ramón María del Valle-Inclán e Gonzalo Torrente Ballester. A propia Rosalía de Castro escribiu unha parte da súa obra en español. Cada ano, o Día das Letras Galegas adícase a un dos escritores galegos. Ata o de agora, non se lle adicou nin un so Día das Letras Galegas ós escritores que citei en negrita, simplemente porque escribiron a súa obra íntegramente en español. Curiosamente, se a tivesen escrito íntegramente en galego si poderían ter optado ó Premio Nacional das Letras Españolas. Isto non é "bilingüismo cordial": é exclusión e discriminación.

Alfonso Rueda menciona a lusofonía pero omite toda mención ó español

Esa política excluinte e discriminatoria ven sendo practicada dende o goberno galego por partidos de distinto signo, empezando polo Partido Popular, que é o que máis tempo estivo gobernando esta comunidade. Proba de elo é que hoxe Alfonso Rueda, que fai uns días sucedeu a Alberto Núñez Feijóo na presidencia da Xunta, pronunciou un discurso sobre o Día das Letras Gallegas (pode lerse aquí) no que omitiu toda referencia ó español, pero si que fixo mención á lusofonía, dicindo que "nos conecta con 260 millóns de falantes". O español fálano 580 millóns de persoas en todo o mundo, entre elas os galegos, pero nin sequera quiso mencionalo. É o mesmo que fixo Feijóo fai un ano, por certo.

Dase unha paradoxa, e é que en Galicia o portugués non é lingua oficial, como si o é o español, pero a comunidade lingüística que cita o señor Rueda no seu discurso é a portuguesa e non a española. Os seus intentos de esconder o español rozan o surrealismo. Nun dos párrafos do seu discurso di o seguiente: "O galego soa con forza, compleméntase e atrae a falantes e ouvintes, sen considerar o contacto con outros idiomas unha ameaza que a debilite, antes ben ao contrario.". O maior contacto do galego con outros idiomas é o que se da en Galicia co español. Se a lingua rexional non se sinte ameazada por ese contacto, ¿a qué ven ese absurdo empeño en omitir incluso toda referencia á nosa lingua común?

No seu discurso referiuse a Galicia como «país» ata en cinco ocasións

Outro aspecto chamativo do discurso de Rueda é a forma que ten de referirse á nosa rexión: no seu discurso usou a palabra "país" cinco veces para referirse a Galicia, y non usou a expresión "comunidade autónoma" nin unha soa vez. ¿O autonomismo se lles quedou pequeno ós señores do PP galego, no seu afán por asumir o discurso nacionalista en cada vez máis ámbitos? Lembremos que, a día de hoxe, a web da Xunta segue falando de bandeira "nacional" e de escudo "nacional" para referirse ós símbolos de Galicia, nunha páxina creada en 2016, segundo Web Archive. Estaba entón o señor Feijóo na presidencia. E logo ainda se queixan de que lles chamen "nacionalistas".

---

Foto: Xunta de Galicia.

Opina sobre esta entrada:

Debes iniciar sesión para comentar. Pulsa aquí para iniciar sesión. Se ainda non te rexistraches, pulsa aquí para rexistrarte.